Транспортни услуги

0878 99 99 00 | 0999 99 99 44

транспортни услуги

Транспортни услуги

Основната насока на дейността на компанията Авто-транспорт.com е осъществяването на транспортни превози на товари, както вътрешен, така и международен транспорт. Като се вземат предвид особеностите и характеристиките на товара, който ще се транспортира. Предимствата на сътрудничеството с нас могат да се отдадат на факта, че компанията предлага собствена инфраструктура за транспортни услуги. Която позволява превоз на товари по най-удобния за клиентите начин, като групажен превоз на стоки, митнически транзит на стоки, специално определен транспорт за клиента. Нашите клиенти могат също да направят поръчка, използвайки мултимодални международни превози на товари. Което ни позволява да извършваме превози на товари чрез комбиниране на няколко вида транспорт. За клиенти, които се нуждаят от бърза доставка на стоки, компанията предлага услуги за превоз на товари. А именно експресен транспорт – транспорт на стоки по земя и въздух в България и в чужбина.

Транспортни услуги в София и страната

Превозът на товари включва транспорт между терминали, документи, товаро-разтоварни дейности. Транспортът на товари по море е икономичен начин, който предполага доставка на дълги разстояния. Както и организиране на междуконтинентални маршрути. Дългогодишният опит на пазара за логистичен транспорт и собствените транспортни активи позволяват на нашата компания да комбинира различни видове транспорт в логистична верига. И по този начин да гарантира на клиента бърза, висококачествена, непрекъсната и рентабилна доставка на всеки товар. В продължение на няколко години компанията успешно превозва извънгабаритни, тежки и опасни товари по суша, море, въздух и железопътен транспорт, включително и мултимодален транспорт. Всички служители на компанията осигуряват висока организация и ефективност, готовност да реагират незабавно на изискванията на клиента. Което наред с компетентността и отговорността на служителите, ни позволява да постигнем изпълнението на договорните задължения в най-високо ниво.

Нашите услуги

Нашата компания осигурява организирането на всички видове транспорт. Както и интегрирането в една верига на всички транспортни ресурси на групата от компании за логистика. Ние управляваме нашия автомобилен транспорт, като предоставяме спедиторски и транспортни услуги в специални насоки. Работиме с товари от всички категории, включително опасни и извънгабаритни товари. Нашата география за транспорт обхваща целия свят. Основните предимства на автомобилния транспорт на Авто-транспорт.com са ефективността на транспорта, наличието на услуги, възможността за доставка на стоки от врата до врата. Авто-транспорт.com е един от най-големите транспортни и логистични оператори в България с активно развиваща се инфраструктура и обширна мрежа от партньорски организации. Компанията обръща голямо внимание на информационната подкрепа на транспорта. В целия свят оптимизацията на товарната логистика следва пътя на дигитализация на технологичните процеси. Тоест автоматизация на високо ниво.

Логистичен център

Автоматизацията помага да се внедрят сложни логистични процеси, като се вземат предвид много фактори, които влияят върху транспортирането и обработката на стоки. В бъдеще, на базата на разработената от Авто-транспорт.com платформа, логистичните оператори ще могат да създадат единна електронна платформа. В рамките на която ще се организира взаимодействието между участниците на логистичния пазар помежду си и с клиентите. Това ще е повишаване на прозрачността и гарантиране на транспортния пазар. Иновативният ни логистичен център е създаден за ефективна експлоатация на автопарка и намаляване на разходите, свързани с неговата поддръжка и престой. Услугите помагат да се гарантира, гарантирано изпълнение на държавни задачи и договорни задължения. Да се подобри безопасността на автотранспорта. Да се подобри контролът върху замърсяването на природната среда и да се предотврати риск от увреждане на законните интереси на държавата. Системата помага за бърза навигация и вземане на решения, използвайки технологии за визуализация.

Авто-транспорт.com | Newsphere by AF themes.